Видавнича діяльність

                           

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-методичНІ пОСІБНИКИ,

видані співробітниками кафедри акушерства, гінекології та перинатології

2018 рік

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ.
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
(Навчально-методичний посібник)


гінекологія. ілюстровані тестові завдання. (Навчально-методичний посібник)

За редакцією доктора медичних
наук, професора, завідувача
кафедри акушерства, гінекології
та перинатології Буковинського
державного медичного університету
Кравченко Олени Вікторівни