Видавнича діяльність

                           

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-методичНІ пОСІБНИКИ,

видані співробітниками кафедри акушерства, гінекології та перинатології

з 2012 року по 2017 рік