Видавнича діяльність

        В 2020 році колективом кафедри видано "Спеціальні компетенції з дисципліни «Акушерство та гінекологія». У 2 ч. Ч. 1 «Гінекологія»: Навчальний посібник / О.В. Кравченко, С.М. Ясніковська, В.М. Соловей. Укр. Буковинський державний медичний університет. - Чернівці: БДМУ, 2020. – 152 с. ISBN 978-966-697-861-8 . (Рекомендовано до видання вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 26 грудня 2019 року (протокол №5 )).
    Матеріали посібника розміщені на сервері дистанційного навчання БДМУ в тематичному курсі кафедри "Модуль1".