Мед. факультет № 4

Медичний факультет № 4

д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики, декан факультету
Сорокман Таміла Василівна

к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, заступник декана
Сажин Сергій Іпполітович

старший інспектор деканату
Сокорська Альбіна Олегівна

оператор комп'ютерного набору
Ковтюх Іванна Валеріївна

Comments