Лікувальна робота

Упродовж 2019-2020 н.р. всі співробітники кафедри здійснювали лікувально-консультативну роботу на базі КНП «Міського клінічного пологового будинку №2» м. Чернівці відповідно до службового розпорядження, схваленого на засіданні кафедри 30.09.19 р. (протокол № 1) та планів спільної роботи кафедри та КНП «МКПБ №2» на 2019 та 2020 роки та  трьохстороннього договору про співпрацю.

Лікарську кваліфікаційну категорію мають 7 співробітників кафедри: 6 - вищу лікарську категорію (проф. Кравченко О.В., доц. Юр’єва Л.М., доц. Ясніковська С.М., доц. Бирчак І.В., асистенти Маринчина І.М. і Гошовська А.В.), лікар ІІ категорії - асистент Печеряга С.В. У асистента Соловей В.М.  (5 років і 6 міс. стажу за фахом «акушерство і гінекологія») – «сертифікат спеціаліста». У поточному навчальному році проф. Кравченко О.В., доц. Ясніковська С.М. підтвердили «вищу» лікарську кваліфікаційну категорію. Доц. Бирчак І.В. подано документи на підтвердження вищої лікарської категорії.

Консультативну роботу проводили професор Кравченко О.В., доценти Юр’єва Л.М., Ясніковська С.М. та Бирчак І.В. у всіх відділеннях  базової установи відповідно до наказу по МКПБ №2 № 150-13 від 18.07.2006 року «Про упорядкування консультативної допомоги» та службового розпорядження, схваленого на засіданні кафедри 30.09.19 р. Упродовж звітного періоду у жіночій консультації №2 професором Кравченко О.В. проконсультовано 137 жінок та у відділеннях пологового будинку №2 - 602 пацієнтки.

У відділеннях МКПБ №2 доцентами проконсультовано 624 вагітних та гінекологічних хворих, з них доцентом Бирчак І.В. – 270 жінок, доцентом Юр’євою Л.М. – 176 пацієнток, доцентом Ясніковською С.М. – 178 вагітних і породіль.

Упродовж 2019-2020 н.р. професор Кравченко О.В. і доценти Юр’єва Л.М., Ясніковська С.М. та  Бирчак І.В. приймали участь у планових та ургентних консиліумах МКПБ №2. Зокрема професор О.В. Кравченко за звітний період  прийняла участь у 9 ургентних консиліумах, доцент Бирчак І.В. - у 38 планових та у 2 ургентних консиліумах, доцент Юр’єва Л.М. - у 4 ургентних консиліумах, доцент Ясніковська С.М. -  в 3 ургентних консиліумах. В інших закладах міста співробітниками кафедри проконсультовано 401 пацієнт, в т.ч. 19 пацієнтів проконсультовано доцентом  Ясніковською С.М. у системі  Helsi.pro.

        Співробітниками кафедри у 2019-2020 н.р здійснено 6 виїздів у ЦРЛ  Чернівецької області, в т.ч. Заставнівську ЦРЛ, Вижницьку ЦРЛ, Сторожинецьку ЦРЛ. За звітний період професор Кравченко О.В. організувала і провела 3 планових виїзди, доцент Ясніковська С.М. – 1, доцент Бирчак І.В. – 1, під час яких на «Дні лікаря» прочитано 6 інформаційних повідомлень, проконсультовано 42 пацієнтки, проаналізовано 38 історій.

На засіданнях обласного товариства акушерів-гінекологів з актуальних питань акушерства і гінекології виступали із доповідями професор Кравченко О.В. (3 рази), доцент Ясніковська С.М. (3 рази), доцент Бирчак І.В. – 1 раз. Доцент Юр'єва Л.М. виступила із доповіддю на засіданні обласної асоціації сімейних лікарів.

Співробітниками кафедри впроваджено 30 нових методів профілактики, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології, джерелами яких стали деклараційних патенти (5), інформаційний листи (1),  нововведення (10), рацпропозиції на винахід (14).

Загалом у практику охорони здоров’я впроваджено 31 новий метод:

-   10 - діагностики;

-   7 - лікування;

-   13 - профілактики акушерсько-гінекологічної патології. Отримано 225 актів впроваджень.

Поширеність впроваджень: м. Київ. м. Тернопіль, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Чернівці та райони області.

Співробітниками кафедри у 2019 році проведено 1 круглий стіл, 3 науково-практичних конференції з акушерами-гінекологами області. Кафедра активно співпрацює з науковцями Харківської медичної академії післядипломної освіти, Львівського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, інституту «Мать и дитя» м. Кишинів, Молдова .

Відповідно до плану санітарно-просвітницької роботи впродовж 2019- 2020 н.р. співробітники кафедри виступали на радіо (1 виступ), опублікували 4 статті у газеті «Здоров’я Буковини», 1 статтю у електронних ЗМІ «Народний Кореспондент», провели 1 круглий стіл, 5 повідомлень опубліковали на сайті БДМУ, провели одну благодійну акцію.