Лікувальна робота

І. Лікувально-консультативна робота співробітників кафедри.

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1

про здійснення лікувальної роботи

співробітниками кафедри акушерства, гінекології та перинатології ВДНЗ України «БДМУ»

з 21.08.17 р. по 30.06.18 року,

схвалений на засіданні кафедри 13.06.17 (протокол № 18)

п/п

П.І.П.

Посада

Обов’язки на кафедрі

Консультативна допомога районам області та лікув. закл. міста

Дні обходів і прийомів у ПБ № 2 та ЖК №2

1.

Кравченко О.В.

Зав.каф.

Загальне керівництво

 

Обхід та огляд хворих у ВПВ – 1 понед. місяця 9.30.

Обхід в гінек. відділенні – 2 понед. місяця о 9.30.

Участь  в планових та ургентних консиліумах в усіх відділеннях пологового будинку

Конс. прийом в ЖК №2 – щопонеділка о 12.00

2.

Ясніковська С.М.

Доцент

Відпов. за навч. метод. роботу

Вижницький р-н

Консультування хворих у онкодиспансері

Ургенція по санавіації – 2-3 дні щомісячно

Робота в гінекологічному відділенні – 5 палата, 2-3 пацієнтки щоденно

Обхід в гінек. відділенні – 4 понед. місяця о 9.30.

Консультування та участь в  ургентних консиліумах в гінекологічному відділені

3.

Юр’єва Л.М.

Доцент

Відпов. за лікув. роботу

Заставнівський р-н

Консультування хворих у кардіодиспансері

Ургенція по санавіації – 2-3 дні щомісячно

Робота у ВПВ – 16 палата, 2-3 пацієнтки щоденно

Обхід у ВПВ – 3 понед. місяця о 9.30.

Участь в планових та ургентних консиліумах у ВПВ

4.

Бирчак І.В.

Доцент

Відпов. за роботу СНТ та видавничу діяльність

Сторожинецький р-н

Ургенція по санавіації – 2-3 дні щомісячно

Робота в І А/В щоденно, ведення 6-8 пацієнтів

Консультування та участь в ургентних консиліумах у І А/В


5.

Гошовська А.В

Асист.

Відпов. за наук. роботу та міжнародні стосунки

 

З 21.08.17 р. - робота у гінекологічному відділенні – 4-5 пацієнтів щоденно, 5 палата, 12 год. чергувань на міс.

З 01.02.18 р. - робота в ВПВ – 6 пацієнтів щоденно, 9 палата, 12 год. чергувань на міс.

6.

Маринчина І.М.

Асист.

Профорг, секретар

 

З 21.08.17 р. - робота у ІІ А/В - 5 породіль щоденно,

6, 7, 8 палати, 12 год. чергувань на міс.

З 01.02.18 р. - робота у гінекологічному відділенні – 4-5 пацієнтів щоденно, 5 палата, 12 год. чергувань на міс.

7.

Печеряга С.В.

Асист.

Відпов. за міжнародні стосунки, відповідальна за наповнення цифрового репозиторію

 

З 21.08.17 р. - робота в ВПВ – 6 пацієнтів щоденно, 9 палата, 12 год. чергувань на міс.

З 01.02.18 р. - робота у ІІ А/В – 5 пацієнтів щоденно, 6,7,8 палата, 12 год. чергувань на міс.


У 2012-2014 н.р. співробітники кафедри проводять лікувально - консультативну роботу на базі МКПБ №2 м. Чернівці згідно службового розпорядження від 28.08.2012 (протокол засідання кафедри №1):

 

№№ п/п

Назва відділення

Зав. віділенням П.І.Б., № тел.

Кількість ліжок у відділенні

Співробітники кафедри, які працюють у відділенні

1

Гінекологічне відділення

Куріцина С.А.

7-19-80

40

доцент Ясніковська С.М.,

асистент Маринчина І.М.,

2

Відділення  патології  вагітних

Варвус В.А.

7-19-78

55

доцент Бирчак І.В.

асистент Карлійчук Є.С.

3

I акуш. відділ.

Маник І.В.

4-35-21

35

 

4

II акуш. відділ.

Гошовський  В. М.

7-19-79

20

асистент Гошовська А.В.

5

ПІТ

Новосад Г.М.

7-38-39

6

доцент   Юр’єва Л.М.

6

Жіноча консультація

Федорова Н.П.

7-19-74

 

Зав. кафедри професор

Кравченко О.В. консультування вагітних та гінекологічних пацієнтів

щопонеділка о 12.00

ІІ. Впровадження нових методів діагностики лікування та профілактики  акушерсько- гінекологічної патології.

           На 2014 рік співробітниками кафедри заплановано до впровадження 15 нових методів діагностики лікування та профілактики  акушерсько- гінекологічної патології. Джерелами впроваджень є деклараційні патенти, інформаційні листи, нововведення та рацпропозиції співробітників кафедри.

 ПЛАН

впровадження нових лікувально профілактичних, діагностичних методів в акушерстві та гінекології співробітниками кафедри акушерства, гінекології та перинатології на 2014 рік

 

№ п/п

 Назва методики

 

Джерело інф. про метод.

Відпов. за впровадж.

1

Спосіб лікування вторинної плацентарної дисфункції на пізніх термінах вагітності

Деклараційний патент № 73187; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

2

Спосіб лікування первинної плацентарної дисфункції при кровотечі на ранніх термінах вагітності

Деклараційний патент № 73188; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

3

Комплексний спосіб корекції плацентарної дисфункції в ранніх термінах гестації

Деклараційний патент № 75512; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

4

Алгоритм діагностики внутрішньоутробного стану плода при плацентарній дисфункції в ІІІ триместрі вагітності

Заявка деклараційний патент

Кравченко О.В.

Бирчак І.В.

5

Спосіб ранньої діагностики та профілактики невиношування вагітності у жінок з гіперандрогенією

Заявка деклараційний патент

Маринчина І.М.

Кравченко О.В.

6

Спосіб профілактики ВУІ у вагітних із бактеріальним вагінозом

Заявка деклараційний патент

Юр’єва Л.М.

7

Спосіб клінічної діагностики реалізації внутрішньоутробної інфекції

Інформаційний лист № 360-2012

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

8

Спосіб лікування жінок групи ризику щодо розвитку внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності

Інформаційний лист № 364-2012

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

9

Спосіб профілактики розвитку дисфункції плаценти у жінок групи ризику

Інформаційний лист № 363-2012

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

10

Спосіб ведення вагітних із високим ризиком внутрішньоутробних інфекцій

Інформаційний лист № 362-2012

Кравченко О.В.,

Ясніковська С.М.,

Юр’єва Л.М.

11

Спосіб діагностики терміну викидня, що не відбувся

Нововведення

Карлійчук Є.С.

Кравченко О.В.

12

Метод люмінесцентної мікроскопії для аналізу хоріальних ворсинок плаценти при обробці гістологічних препаратів колоїдними CdMnS- наночастинками

Рацпропозиція

Кравченко О.В.,

Гошовська А.В.

13

Морфологічна діагностика гострого респіраторного дистрес-стндрому в акушерській практиці

Рацпропозиція

Гошовська А.В.

Гошовський В.М.

Давиденко І.С.

14

Визначення клітин Гофбауера в плацентарному комплексі при невиношуванні вагітності

Рацпропозиція

Гошовська А.В.

Гошовський В.М.

Давиденко І.С.

15

Гістохімічне визначення окислювальної модифікації білків  в клітинах хоріону та децидуальнозиіненого ендометрію при гіперандрогенії

Рацпропозиція

Гошовська А.В.

Гошовський В.М.

 

ІІІ. Консультативна та організаційно методична робота співробітників кафедри в районах області.

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології, очолювана професором Кравченко О.В. є куратором виїздів бригади консультантів співробітників БДМУ у Заставнівську ЦРЛ.

Дати виїздів консультативної бригади співробітників БДМУ у Заставнівьску ЦРЛ на 2013 рік: 13 березня,10 квітня,13 червня, 12 вересня, 10 жовтня, 14 листопада.

ІV. Санітарно – просвітницька робота співробітників кафедри

План санітарно- просвітницької роботи

на весняний семестр 2013 -2014 н. р.

№ п/п

Назва публікації

Термін виконання

Виконавець

1

Радість материнства

січень

професор, Кравченко О.В.

2

Коли вагітність протипоказана

лютий

доцент Ясніковська С.М.

3

Плануємо вагітність. Що потрібно знати?

березень

доцент  Юр'єва Л.М.

4

Чого не варто робити вагітній жінці

квітень

доцент  Бирчак І.В.

5

Чим небезпечні інфекції, що передаються статевим шляхом для вагітних.

травень

асистент Гошовська А.В.

6

Мастопатія – що це таке?

червень

асистент Маринчина І.М.