Наукова діяльність

Співробітники кафедри продовжують виконувати комплексну НДР на тему «Удосконалення напрямків діагностики первинної плацентарної дисфункції з урахуванням морфо-функціонального стану екстраембріональних структур і матково-плацентарного кровотоку у вагітних високої групи перинатального ризику в ранні терміни гестації» (термін виконання 2016-2020 рр.) (керівник теми – д.мед.н, проф. О.В. Кравченко, відповідальний виконавець – к.мед.н. А.В. Гошовська).

За результатами науково-дослідної роботи у 2019 році опубліковано: 21 статтю (11 – за кордоном), 2 статті у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз рекомендованих МОН, зокрема Scopus, 20 тез (7 – за кордоном), виступів на конференціях – 21.

Професором Кравченко О.В. отримано 3 сертифікати з майстер-класів «Профілактика життєво загрозливих станів в акушерстві та гінекології» (сертифікат № 4071007 від 27-28.02.2020 р.), «Вакуум-екстрація плода» (сертифікат № 4071008 від 27-28.02.2020 р.), «Лабораторна діагностика в акушерстві та гінекології» (сертифікат № 4071008 від 27-28.02.2020 р.).

Доцентом Юр’євою Л.М. отримано сертифікат «COVID-19 пандемія. Від запліднення до пологів» (сертифікат від 29.05.2020 р.), сертифікат «ESGO Congress 2019 – 21st European Congress on Gynaecological Oncology» (Греція, сертифікат від 02-05.11.2019 р.).

Асистентом Маринчиною І.М. отримано сертифікати з майстер-класу «Вагінальна Beauty-концепція в практиці лікаря: від теорії до глибинної практики» (сертифікат № 21 від 21-22.06.2019 р.), «Мистецтво гістероскопії» (сертифікат від 17.11.2019 р.).

Ас. Соловей В.М. отримано сертифікати: 1 з науково-практичної школи-семінару з онлайн-трансляцією «Контраверсійні питання з акушерства та гінекології» (сертифікат № 377 від 21.05.2020 р.) та 1 з циклу навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (сертифікат від 14.05.2020 р.), 1 з онлайн майстер-класу «Екстрагенітальна патологія вагітних у питаннях та відповідях» (сертифікат № 00556 від 04.06.2020 р.)

 Отримано  7 патентів:

1.            Пат. 136325 Україна МПК (2006) A61B Спосіб ранньої діагностики плацентарної дисфункції у вагітних з ретрохоріальною гематомою / Кравченко О.В., Бойко І.В.  заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». – № u201902500

2.            Пат. 136615 Україна, МПК (2006) A61B Спосіб ранньої діагностики плацентарної дисфункції у вагітних після екстракорпорального запліднення / Кравченко О.В., заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». – № u201902498; заявл. 14.03.2019; опубл. 27.08.2019, бюл. № 16/2019

3.            Пат. 136329 Україна, МПК (2006) A61K Спосіб лікування плацентарної дисфункції у вагітних після екстракорпорального запліднення в ІІ триместрі гестації/ Кравченко О.В., заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». – № u201902511; заявл. 14.03.2019; опубл. 12.08.2019, бюл. № 15/2019

4.            Пат. 131330 Україна МПК (2006):  A61В8/00 Спосіб прогнозування розвитку плацентарної дисфункції у вагітних групи ризику./ Бирчак І.В. ; заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». – № u20180770;  заявл. 09.07.2018 р., опубл. 10.01.2019., бюл. №1.

5.            Пат. 131332 Україна МПК (2006)  A61В 8/00 Спосіб пренатальної діагностики у ранні терміни вагітності жінок з ускладненим акушерським анамнезом ./ Бирчак І.В. ; заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». – № u201807711; заявл 09.07.2018; опубл. 10.01.2019., бюл. №1.

6.            Пат. 132967 Україна МПК (2006) A61В 17/00 Спосіб оперативного лікування розриву кісти яєчника у жінок репродуктивного віку ./ Бирчак І.В заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». - № u201807640 заявл. 09.07.2018; опубл. 25.03.2019, бюл. №6

7.            Пат.135067 Україна, МПК(2019.01) А61В Спосіб діагностики первинної плацентарної дисфункції в ранньому триместрі гестації на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів /Гошовська А.В. заявник і патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». -  5/00 G 01N 33/49 (2006.01).-  № заявки U201900767 24.01.2019, опублік.10.06.2019,бюл.№11

Подано заявок на патенти – 5

 Затверджено 13 нововведень

1.            Нововведення  № 16/5/18  Спосіб лікування плацентарної дисфункції у жінок з відшаруванням хоріону в І триместрі вагітності //Кравченко О.В., Ясніковська С.М./ Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я.- 2019р

2.            Нововведення № 15/5/18 Спосіб преіндукційної підготовки шийки матки до пологів при пролонгованій вагітност // Кравченко О.В. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я.- 2019 р.

3.            Нововведення № 14/5/18 Спосіб корекції мікробіоценозу піхви на етапі преконцепційної підготовки жінок до вагітності // Кравченко О.В./ Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я.- 2019 р.

4.            Нововведення № 13/5/18 Спосіб профілактики кровотеч при викидні, що не відбувся // Кравченко О.В./ Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. - 2019 р.

5.            Нововведення № 12/5/18 Спосіб прогнозування ризику розвитку плацентарної дисфункції при ретрохоріальних гематомах в І триместрі гестації // Кравченко О.В. Бойко І.В. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. - 2019 р.

6.            Нововведення № 11/5/18 Спосіб прогнозування ризику репродуктивних втрат при ретрохоріальних гематомах в І триместрі гестації // Кравченко О.В. Бойко І.В. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. - 2019 р.

7.            Нововведення № 6/5/18 Спосіб профілактики септичних ускладнень після травми промежини в пологах // Бирчак І.В./ Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. – випуск 5.  - 2019р.

8.            Нововведення № 5/5/18. Спосіб профілактики ускладнень у жінок після операцій на промежині з приводу пролапсу геніталей  // Бирчак І.В./ Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. – випуск 5.  - 2019р

9.            Нововведення № 7/5/18. Cпосіб профілактики тромбоемболічних ускладнень після оперативних втручань в гінекології // Бирчак І.В./ Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. – випуск 5.  - 2019р

10.       Нововведення № 1/5/18. Спосіб місцевої регуляції порушень менструального циклу у жінок репродуктивного та преклімактеричного періоду// Гошовська А.В. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. – випуск 5.  - 2019р

11.       Нововведення № 4/5/18. Спосіб профілактики прееклампсії у жінок групи ризику // Юр′єва Л.М. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. - 2019р.

12.       Нововведення  2/5/18 Спосіб профілактики невиношування у жінок групи ризику// Юр′єва Л.М. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я.- 201 р.

13.       Нововведення № 3/5/18 Спосіб лікування вагінальної атрофії у жінок в постменопаузі // Юр′єва Л.М. / Перелік наукової продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки в сферу охорони здоров’я. - 2019 р.

Подано на затвердження 7 нововведень.

Отримано посвідчення на рац. пропозицію:

1.       Діагностика загрози переривання вагітності шляхом визначення ехографічних параметрів жовтого тіла у жінок на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів / Гошовська А.В., Гошовський В.М. - Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 101/19 від 11.11.2019 р

2.       Прогнозування первинної плацентарної дисфункції шляхом визначення ультразвукових параметрів хоріальної тканинина фоні запальних захворювань жіночих статевих органів / Гошовська А.В., Гошовський В.М. -  Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 103/19 від 11.11.2019 р

3.       Спосіб прогнозування розвитку первинної плацентарної дисфункції шляхом визначення ехографічних параметрів жовточного мішка у вагітних на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів / Гошовська А.В., Гошовський В.М. - Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 104/19 від 11.11.2019 р

4.       Спосіб діагностики первинної плацентарної дисфункції шляхом визначення кровотоку в яєчниковій артерії у вагітних на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів / Гошовська А.В., Гошовський В.М. - Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 105/19 від 11.11.2019 р

5.       Прогнозування гестаційних ускладнень вагітності на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів / Гошовська А.В., Гошовський В.М. -  Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 102/19 від 11.11.2019 р

6.       Діагностика первинної плацентарної дисфункції шляхом визначення кровотоку в міжворсинчастому просторі на фоні запальних захворювань жіночих статевих органів / Гошовська А.В., Гошовський В.М. -  Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 106/19 від 11.11.2019 р.

Поширеність наукових впроваджень: м. Київ. м. Тернопіль, м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Чернівці та райони області..

 

Міжнародні зв’язки кафедри

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Кравченко О.В. є членом європейської асоціації акушерів-гінекологів.

Співробітники кафедри приймали активну участь у зарубіжних наукових форумах: доцент Бирчак І.В. доповідала на XV Міжнародній науково-практичній конференції «Наука: теорія і практика -2019» (Польша) на тему: «Стажування студентів-медиків, як вагомий фактор формування професійних компетенцій» та XV Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективы мировой науки - 2019» 30 липня - 7 серпня, 2019р. (Великобританія) на тему: «Особливості профілактики тромбоемболічних ускладнень після оперативних втручань в гінекології». Доцент Юр’єва Л.М. була учасником-делегатом XXI Європейського конгресу онкогінекологів (ESGO), 2-5 листопада 2019 р. у м. Афіни (Греція). Співробітник кафедри Маринчина І.М. прийняла активну участь у ІІІ міжнародній науковій і практичній конференції "Innovative development of science and education" 24-26.05.20р., Athens (24 hours of participation) з онлайн-доповіддю на тему: «Methods of contraception among students of medical universities».

Співробітники кафедри акушерства, гінекології та перинатології продовжують співпрацю з Публічним Медико-Санітарним Закладом Інститут Матері і Дитини (Молдова, м. Кишинів).

Співробітниками кафедри опубліковано за кордоном 17 статей та 9 тез (Австрія, Польща, Німеччина, Чехія, Греція, Великобританія, Узбекистан).