ІнтернатураРобочі навчальні програми підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності “Акушерство і гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології