Про кафедру

1.       Назва кафедри – Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

2.       Контактна інформація:

-           поштова адреса – 58000 м. Чернівці вул. Рівненська, 8

-           контактний телефон - (0372) 44401, (0372) 546704

-           email - akusherstvo2@bsmu.edu.ua

-           посилання на сайт кафедри - http://ogp.bsmu.edu.ua

3.       Загальна інформація про кафедру

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології є структурним підрозділом медичного факультету №2. Кафедра здійснює підготовку спеціалістів та докторів філософії за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія», а також забезпечує підготовку лікарів-слухачів на циклах тематичного удосконалення «Діагностика та лікування основної перинатальної патології: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику», «Актуальні питання медичної генетики в педіатрії та акушерстві».

4.       Колективне фото кафедри додається.

5.       Завідувач кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Кравченко Олена Вікторівна

Науковий ступінь, вчене звання – доктор медичних наук, професор

Email kravchenko.olena@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ylnfIw4AAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0001-8085-8637

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2114-2017

 

6.       Професорсько-викладацький склад кафедри:

Доцент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Ясніковська Світлана Михайлівна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук, доцент

Email jasnikovska.svitlana@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=QBXQUnkAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-5826-3845

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2092-2017

 

Доцент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Юр'єва Ліля Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук, доцент

Email yuryeva.lilia@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=1bHmGmIAAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-0965-4361

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/D-3420-2017

 

Доцент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Бирчак Інна Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук, доцент

Email byrchak.inna@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFlnAYkAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8911-4447

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2063-2017

 

Асистент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Маринчина Ірина Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук

Email marinchina@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=tTFD7vcAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8972-1378

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2048-2017

 

 

Асистент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Гошовська Аліса Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук

Email goshovska.alisa@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fwhljd4AAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-7740-3962

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2070-2017

 

Асистент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Карлійчук Євгенія Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук

Email karliychuk.yevhenia@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=-k1jJR0AAAAJ&hl=ru

 

Асистент кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові – Печеряга Світлана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук

Email pecheryaga.svitlana@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=AlEbE8MAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0003-3884-9109

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2039-2017

 

7.       Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

-         «Акушерство і гінекологія » - для студентів 4-6 курсів

-         ТУ «Діагностика та лікування основної перинатальної патології: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» – для лікарів-слухачів спеціальностей «акушерство і гінекологія», «загальна практика – сімейна медицина», «лабораторна діагностика».

-         ТУ «Актуальні питання медичної генетики в педіатрії та акушерстві» – для лікарів-слухачів спеціальностей «акушерство і гінекологія», «педіатрія».

8.       Науково-дослідна та інноваційна робота

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології виконує науково-дослідну роботу на тему: «Удосконалення напрямків діагностики первинної плацентарної дисфункції з урахуванням морфо-функціонального стану екстраембріональних структур і матково-плацентарного кровотоку у вагітних високої групи перинатального ризику в ранні терміни гестації» (термін виконання: 01.01.2016-31.12.2020 рр.)

9.       Лікувальна робота

Співробітники кафедри акушерства, гінекології та перинатології здійснюють лікувальну та консультативну роботу в міській клінічній медичній установі «Пологовий будинок №2» м. Чернівці. Консультативну роботу в базовій установі проводять завідувач кафедри, професор Кравченко О.В. та доценти Юр'єва Л.М., Ясніковська С.М. та Бирчак І.В. Лікувальну роботу доценти та асистенти кафедри проводять у всіх відділеннях базової установи. Завідувач кафедри професор Кравченко О.В. та доценти надають консультативну та організаційно-методичну допомогу лікарям акушерам-гінекологам Сторожинецької ЦРЛ, Заставнівської ЦРЛ та Вижницької ЦРЛ. Співробітники кафедри з вищою кваліфікаційною категорією входять до складу ургентних акушерсько-реанімаційних бригад. Колективом кафедри  розробляються та впроваджуються в роботу базової установи та рододопоміжних закладів міста Чернівці, Чернівецької області та України нові методи профілактики, діагностики та лікування акушерство-гінекологічної патології. Поряд з лікувальною та консультативною роботою, велика увага приділяється санітарно-просвітній роботі, яка проводиться співробітниками кафедри із вагітними, та до її проведення залучаються студенти БДМУ.

10.  Співробітництво та міжнародна діяльність

Кафедрою укладено угоду про співпрацю з Одеським національним медичним університетом.

11.  Історична довідка

Кафедра акушерства та гінекології №2 була створена в Буковинській державній медичній академії у січні 1995 року.

З моменту організації кафедри її очолює доктор медичних наук, професор Кравченко Олена Вікторівна, випускниця Чернівецького державного медичного інституту. З 1986 року вона працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології ЧМІ. У 1994 році їй присвоєно звання доцента цієї кафедри. У 1995 році Олена Вікторівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України.” У 1996 році їй присвоєно звання професора.

На момент заснування на кафедрі працювали: доценти Дикусаров В.В., Косілова С.Є., асистенти: Коваленко П.П., Капоріна Н.В., Войтенко С.Г., асистент-стажор Буланова Л.М. З 1996 року колектив кафедри поповнили: Дроздова Т.А., Ясніковська С.М., Колесник А.М., а згодом Калугіна Л.В., Співак А.В., Бирчак І.В., Маринчина І.М., Гошовська А.В., Карлійчук Є.С., Печеряга С.В.

З метою покращання практичного вирішення завдань служби охорони здоров’я матері та дитини в Чернівецькому регіоні, в грудні 2000 року до штату співробітників увійшли неонатологи (кандидат медичних наук, доцент Годованець Ю.Д., асистент Бабінцева А.Г. (працювали на кафедрі до 2010 року)).

Враховуючи основний науковий напрямок роботи, в грудні 2000 року назву кафедри акушерства та гінекології №2 змінено на кафедру акушерства, гінекології та перинатології.

В 2002 році були переведені з кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої і підліткової гінекології для продовження роботи на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології доцент Ніцович Р.М., асистент Каліновська І.В. (працювали на кафедрі до 2010 року).

У 2017-18 н.р. професорсько-викладацький склад кафедри налічує 8 співробітників – 1 зав. кафедри, професор - Кравченко О.В.; 3 доценти – Ясніковська С.М., Юр’єва Л.М., Бирчак І.В.; 4 асистенти – Маринчина І.М., Гошовська А.В., Печеряга С.В., Карлійчук Є.С.

Кафедра розташована на базі МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2» м. Чернівців. МКПБ №2 має ІІІ рівень акредитації та статус «Лікарня доброзичлива до дитини». В стаціонарі МКПБ №2 функціонують: І і ІІ акушерські відділення на 55 ліжок, відділення патології вагітних на 55 ліжок, гінекологічне відділення з блоком ендоскопічних та мінімально інвазивних технологій – на 40 ліжок, відділення неонатального догляду на 59 ліжок та відділення інтенсивної терапії новонароджених – 6 ліжок, анестезіологічне відділення з ПІТ – 6 ліжок, відділення антенатальної охорони плода із денним стаціонаром на 25 ліжок. Крім того, для навчального процесу в пологовому будинку використовують клінічну, біохімічну, бактеріологічну лабораторії, кабінети УЗД та функціональної діагностики, рентген та фізіотерапевтичні кабінети та жіноча консультація, яка обслуговує населення Шевченківського району м. Чернівці (68818) і розрахована на 500 відвідувань в день.

Кафедра є базою підготовки вітчизняних та іноземних студентів зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», лікарів-слухачів, клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів.

На кафедрі обладнано 6 тематичних учбових аудиторій. Для підготовки до практичних занять студенти широко використовують методичні матеріали серверу дистанційного навчання БДМУ, активно працюють в комп’ютерному класі, оснащеному 12 комп’ютерами.

Кафедра активно співпрацює з науковцями Харківської медичної академії післядипломної освіти, Львівського національного медичного університету, Київського національного медичного університету ім. Богомольця О.О. Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

На базі кафедри з 1995 року пройшли підготовку 24 клінічних ординаторів, із них 7 іноземців, які працюють за фахом в Німеччині, Сірії, Єгипті. Під керівництвом професора та доцентів успішно завершили навчання в інтернатурі за фахом «акушерство та гінекологія» 275 лікарів, підвищили свою фахівську майстерність на циклах ПАЦ та ТУ близько 900 лікарів-слухачів.

Під керівництвом професора Кравченко О.В. захищено 10 кандидатських дисертацій, 8 кваліфікаційних магістерських робіт. Виконані та захищені 4 і на даний час виконується ще одна НДР кафедри з актуальних проблем перинатології.

«В ім’я здоров’я теперішнього та майбутнього поколінь!» – ось девіз, який визначає діяльність кафедри акушерства, гінекології та перинатології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет.