Історія кафедри

Історія кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Буковинського державного медичного університету

     Кафедра акушерства та гінекології №2 Буковинського державного медичного університету була організована в січні 1995 року. З метою покращання практичного вирішення завдань служби охорони здоров’я матері та дитини в Чернівецькому регіоні в грудні 2000 року до штату співробітників увійшли неонатологи. Кафедру акушерства та гінекології №2 реорганізовано в кафедру акушерства, гінекології та перинатології. Така реорганізація передбачала створення наукової бази з перинатології, що в повному обсязі сприяло вирішенню актуальних проблем даної галузі медицини. З першого дня заснування кафедру очолила професор Кравченко Олена Вікторівна.

    


            Кравченко Олена Вікторівна - доктор медичних наук, професор, випускниця Чернівецького державного медичного інституту.
     В
1995 році вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України.”
     В
1996 році їй присвоєно звання професора кафедри акушерства та гінекології. В 1998 році Олена Вікторівна стажувалась в США в університеті Джона Хопкінса. Отримала міжнародний сертифікат з планування сім’ї.
      Професор
Кравченко Олена Вікторівна - член Європейської Асоціації акушерів гінекологів, член Європейської Асоціації інфектологів. Очолює асоціацію перинатології Чернівецької області 
та є експертом з проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я щодо критеріїв статусу “Лікарня доброзичлива до дитини”


            В 1995 році працювали: доценти Дикусаров В.В., Косілова С.Є., асистенти: Коваленко П.П., Капоріна Н.В., Войтенко С.Г., асистент-стажор Буланова Л.М.

             З 1996 року колектив кафедри поповнили молоді співробітники: Дроздова Т.А., Ясніковська С.М., Колесник А.М., а згодом Калугіна Л.В., Співак А.В., Бирчак І.В.

       В 2018 році до викладацького складу кафедри входять:

-         Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

-         Ясніковська Світлана Михайлівна – к.мед.н., доцент.

-         Юр’єва Ліля Миколаївна - к.мед.н., доцент.

-         Бирчак Інна Володимирівна – к.мед.н., доцент.

-         Маринчина Ірина Миколаївна - к.мед.н., асистент.

-        Гошовська Аліса Володимирівна - к.мед.н., асистент.

-        Печеряга Світлана Володимирівна -к.мед.н., асистент.
Колектив кафедри акушерства, гінекології та перинатології (зліва направо)

1-й ряд:  доц. каф. Юр’єва Л.М., ас. Печеряга С.В., доц. Ясніковська С.М.,доц. Бирчак І.В., інженер Чокалеу В.М., ст. лаборант Діклевич М.І., ас. Маринчина І.М.

2-й ряд: лаборант Литвинчук Н.М.,лаборант Рабська Т.М., ас. Гошовська А.В.,

по центру: завідуюча кафедрою Кравченко О.В.

   
    
    Викладання дисципліни "Акушерство і гінекологія"
на кафедрі проводиться  для студентів 4-6 курсів зі спеціальностей "лікувальна справа" (близько 465-470 вітчизняних та 130-135 англомовних студентів на навчальний рік), "педіатрія" (близько 80-85 студентів на навчальний рік ) та "медична психологія" (20-25 студентів на навчальний рік).
       На кафедрі студенти навчаються у 6 тематично обладнаних учбових кімнатах. Окремо
виділена навчальна аудиторія для індивідуальної роботи студентів з методичними, наочними матеріалами та технічними засобами в позаурочний час. Аудиторія оснащена фантомами: модель, імітуюча навчання методам визначення положення плоду; модель для навчання методам гінекологічного обстеження “Єва”; модель-імітатор “Пологи класичні”; модель голови новонародженого для інтубації тощо.

 


Для навчального процесу активно використовуються операційні, маніпуляційні, кабінети функціональної діагностики. 

На кафедрі є комп’ютерний клас, оснащений 4 комп’ютерами, де проходять комп'ютерне тестування для визначення вихідного, проміжного та заключного рівня знань студенти 4-6 курсів та лікарі-інтерни зі спеціальності "Акушерство і гінекологія".

З 2000 року на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології проводиться післядипломна підготовка лікарів акушер–гінекологів на передатестаційному циклі навчання, а також  на 7 циклах тематичного удосконалення лікарів-слухачів.

На базі кафедри з 1995 року пройшли підготовку 23 клінічні ординатори, із них 9 іноземців, які працюють за фахом в Німеччині, Сірії, Єгипті. Під керівництвом професора та доцентів успішно завершили навчання в інтернатурі за фахом “акушерство та гінекологія” 208 лікарів.


                   НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-методичНІ пОСІБНИКИ,

                 видані співробітниками кафедри акушерства, гінекології та перинатології

 з 1995 року по 2013 рік

 1.      Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів V курсу лікувального факультету з гінекології 1995.

2.      Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів VІ курсу лікувального факультету з акушерства та  гінекології - 1995.

3.      Клінічна патологія жіночих статевих органів (конспект комплексної лекції) - 1995.

4.      Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ІV курсу лікувального факультету з акушерства -1996.

5.      Навчальний посібник з невідкладних станів в гінекології для студентів 5,6 курсів лікувального факультету та лікарів-інтернів -1996.

6.      Тестовий контроль з акушерства І частина (фантом-курс) - 1996.

7.      Невідкладні стани в акушерстві. І частина - 1996.

8.      Тестовий контроль з акушерства ІІ частина (фізіологічне акушерство) - 1997.

9.      Тестовий контроль з акушерства ІІІ частина (патологічне акушерство) -1998.

10.  Невідкладні стани в акушерстві. ІІ частина -1998.

11.  Фіброміоми тіла матки 1998.

12.  Невиношування вагітності (підготовка до вагітності та особливості ведення під час вагітності) 1998.

13.  Клімактеричний період та клімактеричний синдром (сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування) - 1999.

14.  Физиологическое акушерство в тестовых вопросах и в графлогических структурах - 2000.

15.  Неонатологія: навчальний посібник для практичних занять зі студентами медичних

факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації 2000.

16.  Дисгормональні захворювання молочної залози - 2001.

17.  Тестові завдання з пери-натології 2001.

18.  Алгоритми виконання практичних навичок з акушерства - 2002.

19.  Алгоритми виконання практичних навичок з гінекології - 2002.

20.  Борима Трохим Васильович - 2002.

21.  Екстрагенітальна патологія та вагітність - 2003.

22.  Алгоритми дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві та гінекології - 2003.

23.  Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів 4 курсу з акушерства - 2003.

24.  Алгоритм виконання практичних навичок з акушерства -2003.

25.  Практикум основних акушерсько-гінеколо-гічних операцій -  2004.

26.  Тестовий контроль та ситуаційні задачі з акушерства (фантом-курс) - 2004.

27.  Тестовий контроль з основних питань медич-ної генетики в акушерстві та педіатрії - 2004.

28.  Перинатальні аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування -2005.

29.  Ситуаційні завдання та клінічні задачі до практично-орієнтованого державного випускного іспиту з акушерства та гінекології -2005.

30.  Ситуаційні завдання та клінічні задачі до практично-орієнтованого державного випускного іспиту з акушерства та гінекології  - 2005.

31.  Тестовий контроль з актуальних питань ендокринології в гінекології та акушерстві -2005.

32.  Кластерні ситуаційні завдання з перинатології - 2006.

33.  Тестовий контроль з патологічного акушерства - 2007.

34.  Адаптація новонароджених дітей: функціональний стан гепатобіліарної системи в нормі та при перинатальні патології - 2007.

35.  Фізіологічне та патологічне акушерство: Атестаційні та навчальні програми -  2008.

36.  Акушерство та гінекологія. Методичні вказівки студентам для самостійної підготовки - 2008.

37.  Тестовий контроль з актуальних питань акушерства 2009.

38.  Практичні навички в неонатології 2009.

39.  Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї - 2010.

40.  Physiological peculiarities of pregnancy, labour and puerperal period (test assignements for the final module test 1) 2011.

41.  Алгоритми виконання практичних навичок з типовими ситуаційними завданнями для кінцевого контролю знань з Модуля 4 «Акушерство і гінекологія» - 2011.

42.  Алгоритми надання невідкладної допомоги при ургентних станах в акушерстві і гінекології 2011.

43.  Кластерні задачі з акушерства та гінекології –  2011.

44.  Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду (тестові завдання для кінцевого контролю знань з модуля 2)   2011.

45.  Тестові завдання з фізіологічного та патологічного акушерства (фантом-курс) - 2012.

46.  Акушерство і гінекологія (англійською мовою) 2012.

47.

48.


Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу на базі міського клінічного пологового будинку №2. Ліжковий фонд МКПБ №2 налічує 150 ліжок, з них акушерських – 55, патології вагітності – 55, гінекологічних – 40.

60 ліжок відділення неонатального догляду та 6 ліжок відділення інтенсивної терапії новонароджених, 6 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної терапії, 25 ліжок відділення антенатальної охорони плода.

Колектив кафедри під керівництвом зав. кафедри, професора Кравченко О.В. приймає участь у виконанні державних галузевих програм «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки», пілотного проекту USAID «Здоров’я  матері та дитини», «Разом до здоров’я».

Консультативну, лікувальну та організаційно- методичну роботу у всіх відділеннях базового закладу проводять 4 лікарі вищої,  один спеціаліст першої та три лікарі другої кваліфікаційної категорії. Щорічно консультується  близько 2500-3000 пацієнток, проводиться лікування понад 3000 жінок, виконується  600-650 великих  і малих акушерських та гінекологічних операцій.

Консультативну та організаційно – методичну  роботу співробітники кафедри здійснюють в 5 районах Чернівецької області: базовому Заставнівському,  Сторожинецькому, Вижницькому та  Кіцманському.  де щорічно консультується до 300 вагітних,  аналізується  понад 200 історії вагітних і породіль. Щорічно у кожен із вказаних районів проводиться 5-6 виїздів.

      Співробітниками кафедри кожного року впроваджується 15-18 нових методів профілактики, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології в роботу рододопоміжних закладів міста, області та України.
 
      За погодженням з адміністрацією пологового будинку №2 консультативну роботу в базовій установі проводять професор Кравченко О.В.Професор Кравченко О.В. проводить консультування жінок як в жіночій консультації, так і в стаціонарі базової установи. З 2007 року проф. Кравченко О.В. консультує вагітних високої та вкрай високої групи ризику розвитку материнської та перинатальної патології в «Антенатальному центрі охорони плода та медичної генетики».   

      За період роботи кафедри відповідно до виконання НДР кафедри підготовлено 1 доктора медичних наук,12 кандидатів медичних наук. 10 магістрів.

           Кандидатські дисертації захистили:

 - Прокопчук О.В. - “Гістофізіологічне підґрунтя патоморфозу хвороб уразової шийки" - 1997 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

 - Юр’єва Л.М. - “Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики розвитку хоріоамніоніту у жінок з екологічно індукованою фето-плацентарною недостатністю” - 1998 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

 - Бирчак І.В. - «Оптимізація комплексної профілактики маткових кровотеч при міомі матки» - 2000 р. (науковий керівник Юзько О.М.);

 - Дроздова Т.А. - “Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень тромбоцитарно-судинного гемостазу і функції нирок у вагітних з прееклампсією” -  2001 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

 - Узінський С.Є. - “Особливості формування плацентарної системи, прогнозування та профілактики гестаційних ускладнень у вагітних мешканок ІІІ та ІV зон радіаційного забруднення” - 2001 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Ясніковська С.М. – “Оптимізація методів профілактики та лікування анемій вагітних у жінок екологічно несприятливих регіонів з урахуванням змін агрегантного стану крові та функції нирок” - 2001 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Калугіна Л.В. - “Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики ускладнень вагітності та пологів на основі диференційованої корекції тиреоїдного статусу за умов зобної ендемії”- 2003 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Співак А.В. “Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційно-реабілітаційної терапії у жінок після тубектомії”- 2005 р.  (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Бербець А.М.“Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі”- 2005 р(науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Маринчина І.М.- “Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти” - 2009 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Гошовська А.В.- «Прогноз та профілактика плацентарної дисфункції у вагітних, хворих на туберкульоз легенів»2011 р.  (науковий керівник Польова С.П.);

- Карлійчук Є.С. - «Реабілітація репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не відбувся в анамнезі»2011 р (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

 Колектив кафедри з 1995 р. по 2000 р. виконав наукову роботу на тему: “Профілактика та корекція порушень структурно-функціональних систем матері та плоду в екологічно несприятливих регіонах України”. 

З 2001 р. по 2005 р.  співробітниками кафедри  виконана держбюджетна наукова робота “Репродуктивне здоров’я. Профілактика структурно-функціональних уражень фето-плацентарного комплексу при порушеному періоді гестації, прогнозування і корекція перинатальних наслідків адаптації новонароджених.”  

В  2006 - 2010 рр. виконана НДР кафедри на тему “Розробка диференційованих методів діагностики та корекції структурно-функціональних уражень фетоплацентарної системи у жінок міста і сільської місцевості. Особливості адаптації новонароджених за умов перенесеної хронічної внутрішньоутробної гіпоксії”. 

       З  2011 р. по 2015 р. запланована та на даний час виконується комплексна науково-дослідна робота на тему "Розробка методів профілактики та лікування первинної плацентарної дисфункції, як засіб зниження перинатальної патології удоскиналення методів профілактики діагностики, лікування та порушень адаптації у новонароджених груп перинатального ризику"

    За час виконання комплексної НДР (2011 - 2013 рр) співробітниками кафедри опубліковано: 96 статей, 49 тез, 9 патентів, 10 рацпропозицій, 7 інформаційних листів, 8 нововведень. Співробітниками кафедри було представлено 57 доповідей на науко-практичних конференціях.

     За період з 1995 р. по 2013 р. співробітниками кафедри опубліковано: 1 підручник (у співавторстві з ХНУ), 2 монографії, 26 навчальних посібників, 578 статей, із них 20 за кордоном, 220 тез; 38 патентів, 30 рацпропозицій, 9 нововведень, 30 інформаційних листів, 6 методичних рекомендацій.

Співробітники кафедри організували та провели наступні науково-практичні конференції:

           - Науково-практична конференція «Невиношування вагітності» (пленум Асоціації акушерів-гінекологів України) (1997 р.)

 - Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання перинатології” (2001 р.)

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Перинатальна охорона плода: діагностика  і фармакокорекція» (2007 р.)

- Науково-практична конференція “Невідкладні стани в акушерстві, гінекології та дитячій гінекології” та пленум Асоціації акушерів-гінекологів України (2009 р.)

- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи" (2011 р.)

- Науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю"Актуальні питання сучасної перинатології" (2013 р.)

      Співробітники кафедри тісно співпрацюють із такими провідними науковими колективами в галузі перинатології, як кафедра перинатології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра неонатології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, НДІ медичних проблем сімї при Донецькому НМУ ім. М. Горького.


Студентське наукове товариство започаткувало свою роботу з моменту заснування кафедри акушерства, гінекології та перинатології.


 В роботі СНТ щорічно активно беруть участь 20-25 студентів 4, 5 та 6 курсів. На засідання студенти-гуртківці під керівництвом викладачів готують доповіді, презентації, відеоматеріали з актуальних проблем акушерства, гінекології та перинатології.


Активісти гуртка на вечірніх чергуваннях разом з асистентами кафедри, мають можливість приймати участь в пологах, операціях, маніпуляціях, обходах, оглядах.          Щорічно на базі кафедри проводиться олімпіада з дисципліни «Акушерство та гінекологія». Неодноразово студенти-гуртківці, брали участь в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та займали призові місця – Сатіго Ю., Бербець А., Москалюк Л.
         Щорічно беруть активну участь в роботі медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених університету, готують по 15-20 доповідей, публікують близько 30 тез.
       Гуртківці СНТ кафедри систематично займаються волотерством, ініціюють та проводять «уроки статевого виховання» з учнями 6-7 их класів Гімназії №7 м. Чернівці.
       
      Почесними грамотами МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджені: д. мед. н., професор Кравченко О.В.,  к. мед. н., доцент Ясніковська С.М., к. мед. н., доцент Юр’єва Л.М.

“В ім’я здоров’я теперішнього та майбутнього поколінь!” – ось девіз, який визначає діяльність кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.