Історія кафедри

Історія кафедри акушерства, гінекології та перинатології

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

     Кафедра акушерства та гінекології №2 Буковинського державного медичного університету була організована в січні 1995 року. З метою покращання практичного вирішення завдань служби охорони здоров’я матері та дитини в Чернівецькому регіоні в грудні 2000 року до штату співробітників увійшли неонатологи. Кафедру акушерства та гінекології №2 реорганізовано в кафедру акушерства, гінекології та перинатології. Така реорганізація передбачала створення наукової бази з перинатології, що в повному обсязі сприяло вирішенню актуальних проблем даної галузі медицини. З першого дня заснування кафедру очолила професор Кравченко Олена Вікторівна.

        

        Доктор медичних наук, професор Кравченко Олена Вікторівна, випускниця Чернівецького державного медичного інституту. З 1986 року вона працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології ЧМІ. У 1994 році їй присвоєно звання доцента цієї кафедри. У 1995 році Олена Вікторівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України.” У 1996 році їй присвоєно звання професора.

        На момент заснування на кафедрі працювали: доценти Дикусаров В.В., Косілова С.Є., асистенти: Коваленко П.П., Капоріна Н.В., Войтенко С.Г., асистент-стажор Буланова Л.М. З 1996 року колектив кафедри поповнили: Дроздова Т.А., Ясніковська С.М., Колесник А.М., а згодом Калугіна Л.В., Співак А.В., Бирчак І.В., Маринчина І.М., Гошовська А.В., Карлійчук Є.С., Печеряга С.В.

        З метою покращення практичного вирішення завдань служби охорони здоров’я матері та дитини в Чернівецькому регіоні, в грудні 2000 року до штату співробітників увійшли неонатологи (кандидат медичних наук, доцент Годованець Ю.Д., асистент Бабінцева А.Г. (працювали на кафедрі до 2010 року)).

        В 2002 році були переведені з кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої і підліткової гінекології для продовження роботи на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології доцент Ніцович Р.М., асистент Каліновська І.В. (працювали на кафедрі до 2010 року).

        У 2020-21 н.р. професорсько-викладацький склад кафедри налічує 9 співробітників:

-         Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

-         Ясніковська Світлана Михайлівна – к.мед.н., доцент.

-         Юр’єва Ліля Миколаївна - к.мед.н., доцент.

-         Бирчак Інна Володимирівна – к.мед.н., доцент.

-         Маринчина Ірина Миколаївна - к.мед.н., асистент.

-        Гошовська Аліса Володимирівна - к.мед.н., асистент.

-        Печеряга Світлана Володимирівна - к.мед.н., асистент.

-        Соловей Валентина Маноліївна - асиситент.

-         Андрієць Анатолій Володимирович - асиситент.
Колектив кафедри акушерства, гінекології та перинатології (зліва направо)

1-й ряд:  доц. каф. Юр’єва Л.М., ас. Печеряга С.В., доц. Ясніковська С.М.,доц. Бирчак І.В., інженер Чокалеу В.М., ст. лаборант Діклевич М.І., ас. Маринчина І.М.

2-й ряд: лаборант Литвинчук Н.М.,лаборант Рабська Т.М., ас. Гошовська А.В.,

по центру: завідуюча кафедрою Кравченко О.В.

   
           Навчально-методична робота
             Викладання дисципліни "Акушерство та гінекологія" на кафедрі проводиться  для студентів 4-6 курсів зі спеціальностей "Медицина", "Лікувальна справа" (близько 465-470 вітчизняних та 130-135 англомовних студентів на навчальний рік), "Педіатрія" (близько 50-65 студентів на навчальний рік ) та лікарів-слухачів 3 циклів ТУ (30-35 слухачів на навчальний рік).
           На кафедрі студенти навчаються у 6 тематично обладнаних учбових кімнатах. Окремо
виділена навчальна аудиторія для індивідуальної роботи студентів з методичними, наочними матеріалами та технічними засобами в позаурочний час. Аудиторія оснащена фантомами: модель, імітуюча навчання методам визначення положення плоду; модель для навчання методам гінекологічного обстеження “Єва”; модель-імітатор “Пологи класичні” тощо.

 


Для навчального процесу активно використовуються операційні, маніпуляційні, кабінети функціональної діагностики. 

Для підготовки до практичних занять студенти широко використовують методичні матеріали серверу дистанційного навчання БДМУ, активно працюють в комп’ютерному класі, оснащеному 12 комп’ютерами.

З 2019-20 н.р. практичні заняття за клінічними сценаріями почали проводитися на базі Центру симуляційної медицини БДМУ.

На базі кафедри з 1995 року пройшли підготовку 24 клінічних ординаторів, із них 7 іноземців, які працюють за фахом в Німеччині, Сирії, Єгипті. Під керівництвом професора та доцентів успішно завершили навчання в інтернатурі за фахом “акушерство та гінекологія” 275 лікарів, підвищили свою фахівську майстерність на циклах ПАЦ та ТУ близько 900 лікарів-слухачів.


Лікувальна робота

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу на базі КНП "Клінічний пологовий будинок №2" м. Чернівці. В стаціонарі МКПБ №2 функціонують: І і ІІ акушерські відділення на 55 ліжок, відділення патології вагітних на 55 ліжок, гінекологічне відділення з блоком ендоскопічних та мінімально інвазивних технологій – на 40 ліжок, відділення неонатального догляду на 59 ліжок та відділення інтенсивної терапії новонароджених – 6 ліжок, анестезіологічне відділення з ПІТ – 6 ліжок, відділення антенатальної охорони плода із денним стаціонаром на 25 ліжок. Крім того, для навчального процесу в пологовому будинку використовують клінічну, біохімічну, бактеріологічну лабораторії, кабінети УЗД та функціональної діагностики, рентген та фізіотерапевтичні кабінети та жіноча консультація, яка обслуговує населення Шевченківського району м. Чернівці (68818) і розрахована на 500 відвідувань в день.

Консультативну та організаційно – методичну  роботу співробітники кафедри також здійснюють в 3 районах Чернівецької області: базовому Заставнівському,  Сторожинецькому, Вижницькому,  де щорічно консультується до 200 вагітних,  аналізується  понад 200 історії вагітних і породіль. Щорічно у кожен із вказаних районів проводиться 2-3 виїздів.

Лікарську кваліфікаційну категорію мають 7 співробітників кафедри: 6 - вищу лікарську категорію (проф. Кравченко О.В., доц. Юр’єва Л.М., доц. Ясніковська С.М., доц. Бирчак І.В., асистенти Маринчина І.М. і Гошовська А.В.), лікар ІІ категорії - асистент Печеряга С.В. У асистентів Соловей В.М.та Андрійця А.В. – «сертифікат спеціаліста».  Щорічно консультується  близько 2500-3000 пацієнток, проводиться лікування понад 3000 жінок, виконується  600-650 великих  і малих акушерських та гінекологічних операцій.

Професор Кравченко О.В. проводить консультування жінок як в жіночій консультації, так і в стаціонарі базової установи. З 2007 року проф. Кравченко О.В. консультує вагітних високої та вкрай високої групи ризику розвитку материнської та перинатальної патології в «Антенатальному центрі охорони плода та медичної генетики». 

Колектив кафедри під керівництвом зав. кафедри, професора Кравченко О.В. приймав участь у виконанні державних галузевих програм «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки», пілотного проекту USAID «Здоров’я  матері та дитини», «Разом до здоров’я».

          Співробітниками кафедри кожного року впроваджується 15-18 нових методів профілактики, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології в роботу рододопоміжних закладів міста, області та України.
         
  Наукова робота


Під керівництвом професора Кравченко О.В. захищено 10 кандидатських дисертацій, 8 кваліфікаційних магістерських робіт. Виконані та захищені 4 і на даний час виконується ще одна НДР кафедри з актуальних проблем перинатології.

           Кандидатські дисертації захистили:

 - Прокопчук О.В. - “Гістофізіологічне підґрунтя патоморфозу хвороб уразової шийки" - 1997 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

 - Юр’єва Л.М.“Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики розвитку хоріоамніоніту у жінок з екологічно індукованою фето-плацентарною недостатністю” - 1998 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

 - Бирчак І.В.«Оптимізація комплексної профілактики маткових кровотеч при міомі матки» - 2000 р. (науковий керівник Юзько О.М.);

 - Дроздова Т.А. - “Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень тромбоцитарно-судинного гемостазу і функції нирок у вагітних з прееклампсією” -  2001 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

 - Узінський С.Є. - “Особливості формування плацентарної системи, прогнозування та профілактики гестаційних ускладнень у вагітних мешканок ІІІ та ІV зон радіаційного забруднення” - 2001 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Ясніковська С.М. – “Оптимізація методів профілактики та лікування анемій вагітних у жінок екологічно несприятливих регіонів з урахуванням змін агрегантного стану крові та функції нирок” - 2001 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Калугіна Л.В. - “Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики ускладнень вагітності та пологів на основі диференційованої корекції тиреоїдного статусу за умов зобної ендемії”- 2003 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Співак А.В. - “Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційно-реабілітаційної терапії у жінок після тубектомії”- 2005 р.  (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Бербець А.М. – “Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі”- 2005 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Маринчина І.М. - “Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти” - 2009 р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.);

- Гошовська А.В.«Прогноз та профілактика плацентарної дисфункції у вагітних, хворих на туберкульоз легенів» - 2011 р.  (науковий керівник Польова С.П.);

- Карлійчук Є.С. - «Реабілітація репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не відбувся в анамнезі» - 2011 р (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

- Печеряга С.В. - «Профілактика та лікування первинної плацентарної дисфункції при аномальному розміщенні плідного яйця в матці» - 2017р. (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

 Колектив кафедри з 1995 р. по 2000 р. виконав наукову роботу на тему: “Профілактика та корекція порушень структурно-функціональних систем матері та плоду в екологічно несприятливих регіонах України”. 

З 2001 р. по 2005 р.  співробітниками кафедри  виконана наукова робота “Репродуктивне здоров’я. Профілактика структурно-функціональних уражень фето-плацентарного комплексу при порушеному періоді гестації, прогнозування і корекція перинатальних наслідків адаптації новонароджених.”  

В  2006 - 2010 рр. виконана НДР кафедри на тему “Розробка диференційованих методів діагностики та корекції структурно-функціональних уражень фетоплацентарної системи у жінок міста і сільської місцевості. Особливості адаптації новонароджених за умов перенесеної хронічної внутрішньоутробної гіпоксії”. 

 З  2011 р. по 2015 р. виконана НДР кафедри на тему „Розробка методів профілактики та лікування первинної плацентарної дисфункції, як засіб зниження перинатальної патології. Удосконалення методів профілактики, діагностики, лікування порушень адаптації у новонароджених груп перинатального ризику”.

  В 2016 році запланована та виконується на даний час НДР кафедри на тему Удосконалення напрямків діагностики первинної плацентарної дисфункції з урахуванням морфо-функціонального стану екстраембріональних структур і матково-плацентарного кровотоку у вагітних високої групи перинатального ризику в ранні терміни гестації”.

            За час виконання комплексної НДР (2011 - 2013 рр) співробітниками кафедри опубліковано: 96 статей, 49 тез, 9 патентів, 10 рацпропозицій, 7 інформаційних листів, 8 нововведень. Співробітниками кафедри було представлено 57 доповідей на науко-практичних конференціях.

     За період з 1995 р. по 2020 р. співробітниками кафедри опубліковано: 1 підручник (у співавторстві з ХНУ), 2 монографії, 60 навчальних та навчально-методичних посібників, з них 5 - англійською мовою; близько 800 статей, із них 60 за кордоном, 520 тез; 48 патентів, 50 рацпропозицій, 19 нововведень, 35 інформаційних листів, 6 методичних рекомендацій.

Співробітники кафедри організували та провели наступні науково-практичні конференції, внесені до Реєстру з'їздів, конгресів та науково-практичних конференцій МОЗ України:

           - Науково-практична конференція «Невиношування вагітності» (пленум Асоціації акушерів-гінекологів України) (1997 р.)

 - Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання перинатології” (2001 р.)

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Перинатальна охорона плода: діагностика  і фармакокорекція» (2007 р.)

- Науково-практична конференція “Невідкладні стани в акушерстві, гінекології та дитячій гінекології” та пленум Асоціації акушерів-гінекологів України (2009 р.)

- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи" (2011 р.)

- Науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю"Актуальні питання сучасної перинатології" (2013 р.)

- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перспективні напрямки розвитку сучасної перинатології" до 100-річчя з дня народження професора Борими Т.В. (2014р.)

- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети", присвячена пам'яті вчителя-професора Михайленка О.Т. (2019р.)

      Співробітники кафедри тісно співпрацювали із такими провідними науковими колективами в галузі перинатології, як кафедра перинатології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра неонатології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, НДІ медичних проблем сімї при Донецькому НМУ ім. М. Горького. На даний час продовжується співпраця з Публічним Медико-Санітарним Закладом Інститут Матері і Дитини (Молдова, м. Кишинів).


Студентське наукове товариство започаткувало свою роботу з моменту заснування кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

 В роботі СНТ щорічно активно беруть участь 20-25 студентів 4, 5 та 6 курсів. На засідання студенти-гуртківці під керівництвом викладачів готують доповіді, презентації, відеоматеріали з актуальних проблем акушерства, гінекології та перинатології.


Активісти гуртка на вечірніх чергуваннях разом з асистентами кафедри, мають можливість приймати участь в пологах, операціях, маніпуляціях, обходах, оглядах.          Щорічно на базі кафедри проводиться олімпіада з дисципліни «Акушерство та гінекологія». Неодноразово студенти-гуртківці, брали участь в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та займали призові місця – Сатиго Ю., Бербець А., Москалюк Л., Сучко К.
         Щорічно беруть активну участь в роботі медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених університету, готують по 15-20 доповідей, публікують близько 30 тез.
       Гуртківці СНТ кафедри систематично займаються волотерством, ініціюють та проводять «уроки статевого виховання» з учнями 6-7 их класів Гімназії №7 м. Чернівці.
       
      Почесними грамотами МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджені: д. мед. н., професор Кравченко О.В.,  к. мед. н., доцент Ясніковська С.М., к. мед. н., доцент Юр’єва Л.М.

“В ім’я здоров’я теперішнього та майбутнього поколінь!” – ось девіз, який визначає діяльність кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.