Склад кафедри

                                               
Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

Кравченко Олена Вікторівна

  - В 1978 році закінчила  Чернівецький  державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".
  - В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України.”
  - В 1996 році їй присвоєно звання професора кафедри акушерства та гінекології.
  - В 1996 році стажувалась в США в університеті Джона Хопкінса. Отримала міжнародний сертифікат з планування сім’ї.
  - Професор Кравченко Олена Вікторівна - член Європейської Асоціації акушерів гінекологів, член Європейської Асоціації інфектологів.
  - Очолює асоціацію перинатології Чернівецької області.
 - Експерт з проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я щодо критеріїв статусу “Лікарня доброзичлива до дитини”.

Email kravchenko.olena@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ylnfIw4AAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0001-8085-8637

      ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2114-2017

Доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

                                    Ясніковська Світлана Михайлівна                                  

- В 1995 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа", отримала диплом з відзнакою.

 - З 1995р. по 1997р. навчалася в магістратурі за фахом "Акушерство і гінекологія" при кафедрі акушерства, гінекології та перинатології, отримала диплом магістра з відзнакою.

 - В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему  “Оптимізація методів профілактики та лікування анемій вагітних у жінок екологічно несприятливих регіонів з урахуванням змін агрегантного стану крові та функції нирок” (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

 - В 2005 році отримала вчене звання доцента при кафедрі акушерства, гінекології та перинатології.

 - Науковий доробок - близько 95 наукових праць. Є співавтором 8 патентів, 8 нововведень, 8 інформаційних листів, 5 рац. пропозицій, 15 навчальних посібників.

 - Проводить навчальний процес зі студентами, лікарями-інтернами та лікарями-слухачами ТУ. Відповідальна за проведення циклів ТУ "Фізіологія та патологія перинатального періоду" та "Актуальні питання медичної генетики в педіатрії та акушерстві".

  - Має вищу лікарську категорію  зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»
 - Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.


Email jasnikovska.svitlana@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=QBXQUnkAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-5826-3845

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2092-2017


Доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

Юр'єва Ліля Миколаївна

   У 1992 році закінчила  Нижньогородський медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

   У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:             “Клініко   -лабораторне обгрунтування профілактики розвитку хоріоамніоніту у жінок з екологічно індукованою

    фето плацентарною недостатністю”.

    У 2009 році присвоєно вчене звання доцента.

    Навчальну дисципліну «акушерство і гінекологія» викладає українською та англійською мовам на додипломному,     так і        на  післядипломному рівнях навчання.

   Відповідальна за моніторинг підготовки лікарів-інтернів БДМУ до складання ЛІІ «Крок-3. ЗЛП».

   Відповідальна за лікувальну роботу співробітників кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

    Має вищу лікарську категорію  зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».

    2018 р. робота над навчальнНО-МЕТОДИЧНИМ посібником «Структуровані клінічні завдання з акушерства» для студентів V-VІ курсу та навчальним посібником «Гінекологія. Ілюстровані тестові завдання» для студентів IV курсу, видання яких заплановане на ІV квартал 2018 року, завершена.

 - Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

Email yuryeva.lilia@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=1bHmGmIAAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-0965-4361

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/D-3420-2017

 

Доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

Бирчак Інна Володимирівна

                                          
 
- В 1995 році закінчила  Чернівецький  державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

 - В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “ Оптимізація комплексної профілактики маткових кровотеч при міомі матки

 - В 2013 році отримала вчене звання доцента при кафедрі акушерства, гінекології та перинатології.

 - Відповідальна за студентське наукове товариство кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

 - Має вищу лікарську категорію зі спеціальностей: «Акушерство та гінекологія».

Відповідальна за видавничу діяльність кафедри та роботу студентського наукового товариства.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Акушерство і гінекологія», сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ендоскопія», сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».

В 2018 році пройшла стажування в «Niels-Stensen-Kliniken Franziskus-Hospital» (Німеччина).

- Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

Email byrchak.inna@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFlnAYkAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8911-4447

       ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2063-2017

        
Гошовська А.В..jpg


Асистент  кафедри

кандидат медичних наук, асистент

Гошовська Аліса Володимирівна

 - З 2011 року працює на кафедрі Гошовська Аліса Володимирівна.

 - З 2006-2010 роки працювала викладачем-стажистом відділення молодих медичних та фармацевтичних фахівців кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ.

 - В 2003 році закінчила  Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа".

 - В 2005 році закінчила інтернатуру із «Акушерство і гінекології»

 - В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Прогноз і профілактика плацентарної дисфункції у вагітних хворих на туберкульоз легень..

 - Науковий доробок - 83 наукових праць. Є співавтором 8 патентів, 6 нововведень, 6 інформаційних листів, 45 рац. пропозицій, 8 навчальних посібників.

2018 р. робота над навчальним посібником «Структуровані клінічні завдання з акушерства» для студентів V-VІ курсу та навчальним посібником «Гінекологія.Ілюстровані тестові завдання» для студентів IV курсу, видання яких заплановане на ІV квартал 2018 року, завершена.

 - Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

 - Відповідальна за наукову роботу та міжнародні відносини кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

 - Має першу лікарську категорію зі спеціальностей: «Акушерство та гінекологія».


Email goshovska.alisa@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fwhljd4AAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-7740-3962

       ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2070-2017


Асистент кафедри

кандидат медичних наук, асистент

Маринчина Ірина Миколаївна

 - В 2000 році закінчила  Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа".

 - В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаенти.

  - Має першу лікарську категорію зі спеціальностей: «Акушерство та гінекологія».


 - Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.


Email marinchina@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=tTFD7vcAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8972-1378

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2048-2017

 


Асистент кафедри

Печеряга Світлана Володимирівна


 - В 2002 році закінчила  Буковинську  державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа".

 - Має другу лікарську категорію зі спеціальностей: «Акушерство та гінекологія».

 - У 2004 році закінчила інтернатуру зі спеціальності "Акушерство і гінекологія"

 - В 2017 році  захистила кандидатську дисерьацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:    

   "Профілактика та лікування первинної плацентарної дисфункції при аномальному розміщені плідного яйця в матці."

 - Науковий доробок - 28 наукових праць. Є співавтором 1 інформаційного листа та 1 нововведення.

 - Проводить навчальний процес зі студентами 4 курсу.

 - Відповідальна на кафедрі за  подання інформації звіту про міжнародні зв’язки ,а також наповнення цмфрового репозиторію кафедри


Email pecheryaga.svitlana@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=AlEbE8MAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0003-3884-9109

       ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2039-2017