Склад кафедри

                                               
Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

Кравченко Олена Вікторівна

        В 1978 році закінчила  Чернівецький  державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".
        В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України.”
        В 1996 році їй присвоєно звання професора кафедри акушерства та гінекології.
        В 1996 році стажувалась в США в університеті Джона Хопкінса. Отримала міжнародний сертифікат з планування сім’ї.
        Професор Кравченко Олена Вікторівна - член Європейської Асоціації акушерів гінекологів, член Європейської Асоціації інфектологів.
        Очолює асоціацію перинатології Чернівецької області.
        Експерт з проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я щодо критеріїв статусу “Лікарня доброзичлива до дитини”.

Email kravchenko.olena@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ylnfIw4AAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0001-8085-8637

      ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2114-2017

Доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

                                    Ясніковська Світлана Михайлівна                                               

    В 1995 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа", отримала диплом з відзнакою.

             З 1995р. по 1997р. навчалася в магістратурі за фахом "Акушерство і гінекологія" при кафедрі акушерства, гінекології та перинатології, отримала диплом магістра з відзнакою.

             В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему  “Оптимізація методів профілактики та лікування анемій вагітних з урахуванням змін агрегантного стану крові та функції нирок” (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

             В 2005 році присвоєно вчене звання доцента при кафедрі акушерства, гінекології та перинатології.

             Науковий доробок - близько 95 наукових праць. Є співавтором 11 патентів, 8 нововведень, 8 інформаційних листів, 10 рац. пропозицій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників.

             Відповідальна за навчально-методичну та виховну роботу кафедри, діловод кафедри, секретар ПМК з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології, член ЦМК БДМУ, член вченої ради медичного факультету №2.

            Має вищу лікарську категорію  зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»
            Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів та лікарями-слухачами ТУ.

Email jasnikovska.svitlana@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=QBXQUnkAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-5826-3845

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2092-2017


Доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

Юр'єва Ліля Миколаївна

   У 1992 році закінчила  Нижньогородський медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

   У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики розвитку хоріоамніоніту у жінок з екологічно індукованою фетоплацентарною недостатністю” (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

    У 2009 році присвоєно вчене звання доцента.

    Навчальну дисципліну «акушерство і гінекологія» викладає українською та англійською мовами. Володіє англійською мовою на рівні В2 (сертифікат  іспиту APTIS від 17.12.18р.)

    Відповідальна за лікувальну роботу співробітників кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

    Має вищу лікарську категорію  зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».

    Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

Email yuryeva.lilia@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=1bHmGmIAAAAJ&hl=ru

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-0965-4361

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/D-3420-2017

 

Доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

Бирчак Інна Володимирівна

                                          
       
В 1995 році закінчила  Чернівецький  державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

        В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Оптимізація комплексної профілактики маткових кровотеч при міомі матки” (науковий керівник проф. Юзько О.М.).

        В 2013 році присвоєно вчене звання доцента при кафедрі акушерства, гінекології та перинатології.

    Відповідальна за видавничу діяльність кафедри та роботу студентського наукового товариства.

    Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Акушерство і гінекологія», сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ендоскопія», сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».

    В 2018 році пройшла стажування в «Niels-Stensen-Kliniken Franziskus-Hospital» (Німеччина).

    Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

Email byrchak.inna@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFlnAYkAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8911-4447

       ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2063-2017

        


Асистент  кафедри

кандидат медичних наук, асистент

Гошовська Аліса Володимирівна

         В 2003 році закінчила  Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа".

         В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Прогноз і профілактика плацентарної дисфункції у вагітних хворих на туберкульоз легень (науковий керівник д.мед.н. Польова С.П.).

        Науковий доробок - 83 наукових праць. Є співавтором 8 патентів, 6 нововведень, 6 інформаційних листів, 45 рац. пропозицій, 8 навчальних посібників.

        Відповідальна за наукову роботу та міжнародні відносини кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

        Має першу лікарську категорію зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».

        Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

       Email goshovska.alisa@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fwhljd4AAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-7740-3962

       ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2070-2017


Асистент кафедри

кандидат медичних наук, асистент

Маринчина Ірина Миколаївна

        В 2000 році закінчила  Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа".

        В 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти(науковий керівник проф. Кравченко О.В.).


        Навчальну дисципліну «акушерство і гінекологія» викладає українською та англійською мовами. Володіє англійською мовою на рівні В2 (сертифікат  іспиту APTIS від 17.12.18р.)

        Має вищу лікарську категорію зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».

        Проводить навчальний процес зі студентами 4, 5 ,6 курсів.

Email marinchina@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=tTFD7vcAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8972-1378

ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2048-2017

 


Асистент кафедри

кандидат медичних наук, асистент

Печеряга Світлана Володимирівна


        В 2002 році закінчила  Буковинську  державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа".

        В 2017 році  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Профілактика та лікування первинної плацентарної дисфункції при аномальному розміщені плідного яйця в матці" (науковий керівник проф. Кравченко О.В.).

        Науковий доробок - 28 наукових праць. Є співавтором 1 інформаційного листа та 1 нововведення.

        Має першу лікарську категорію зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».

        Відповідальна за  міжнародні зв’язки кафедри, наповнення цифрового репозиторію кафедри.
        Проводить навчальний процес із студентами 4-6 курсів.

Email pecheryaga.svitlana@bsmu.edu.ua

Посилання на бібліометричний профіль у:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=AlEbE8MAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0003-3884-9109

       ResearchID – http://www.researcherid.com/rid/E-2039-2017

 

 

Асистент кафедри

Соловей Валентина Маноліївна

        В 2011 році закінчила  Буковинський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа".

       Навчальну дисципліну «акушерство і гінекологія» викладає українською та англійською мовами. Володіє англійською мовою на рівні С1 (сертифікат  іспиту APTIS від 10.07.20р.).

        Має сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».

        Проводить навчальний процес із студентами 5 курсу.

Email Soloveyvm@ukr.net