Міжнародне

   В 2013 році заключено угоду про співпрацю з директором перинатального муніципального центру доктором медичних наук, доцентом Дондюком Юрієм Васильовичем ( республіка Молдова).


Співробітниками в співавторстві із студентами кафедри за
2012-2013
роки опубліковано наукові праці і матеріали у закордонних виданнях (за кордоном).

Ультразвуковая картина замершей беременности

тези

Дорогу осилит идущий. Матеріали 66 міжвузов-ської (І Всеросійської) підсумкової наукової студентської конферен-ції Челябінської держав-ної медичної академії, 17 квітня 2012 року, м. Челябінськ. – С. 70.

1

Карлійчук Є.,

Сивак Т.


In Case of Incomplete Abortion Regulation Processes of Cellular Number in the Chorion Cilia

тези

ХІІ міжнародний медичний конгрес для студентів і молодих вчених 11-12 травня 2012 року, м. Познань, Польща., С 133-134

2

Karliychuk Y.,

Romaniuk O., Karliychuk O.

 

Modern Approaches to Early Diagnostics of a Pacental Form of Placenta Dysfunction

тези

ХІІ міжнародний медичний конгрес для студентів і молодих вчених 11-12 травня 2012 року, м. Познань, Польща., С 135

1

Marynchyna I.,

Krokosh I. 

 

 

Immune histological peculiarities of chorion in case of incomplete abortion (miscarriage)

 

тези

ХІІ міжнародний медичний конгрес для студентів і молодих вчених 11-12 травня 2012 року, м. Познань, Польща., С 132

1

Karliychuk Y., Ratushniak N., Marynchyna I.,

Karliychuk O.


Морфологічна діагностика гострого респіраторного дистрес-синдрому в акушерській практиці.

 

Стаття

Materialy VIII Mezinarodni VedeskoPrakticka conference DNY VEDY -2012.- Dil 65 Lekarstvi.- Praha.-18-24

7

Давиденко І.,

Гошовська А.

Роль клітин Гофбауера у патогенезі не виношування вагітності при гіперандрогенії

 

Стаття

Materialy VIII Medzynarodowej Naukowi-  Praktycznej Konferencji « NaukowaPrzestrzen Europy -07-15 kwietnia 2012».- Volume 30 Medycyna.- Przemysl. – 3-5

3

Гошовська А.,

Давиденко І.,

Заболотна І.

Мікроскопічний люмінесцентний аналіз хоріальних ворсинок плаценти при обробці гістологічних препаратів колоїдними CdMnS-наночастинками за умов не виношування вагітності та гіперандрогенії

Стаття

Материали  VІІІ Международна научна практична конференція

Ключови вьпроси в сьвременната наука –  17-25 април 2012г.- Т. 25 Лекарство .- София. – С. 3-7

4

Гошовська А.,

Федів  В.,

Давиденко І.

Окислювальна модифікація білків в клітинах хоріону та децидуальна зміненого ендометрію при гіперандрогенії

Стаття

Материали VІІІ Международна научна практична конференція.

VZNIK MODERNI VTDECKE - 2012- Прага. - С. 23-28


3

Гошовська А.,  Давиденко І.

Процеси протеолізу в клітинах хоріону та децидуальна зміненого ендометрію при гіперандрогенії

Стаття

Материали VІІІ Международна научна практична конференція

NAUKA I INOWACJA - 2012 - Пшемишль. - С.3-6

4

Гошовська А.,  Давиденко І.


Risk Factors Promoting the Development of Missed Miscarriage тези Матер. між нар. конф. студ. та молод. вчених (м. Крайова, Румунія) Подано до друку     1
Карлійчук Є., Пушкашу А..

Immunohistological peculiarities of chorion in case of incomplete abortion

тези
Матер. між нар. конф. мед. наук (м. Лейлен, Нідерландія) Подано до друку    2
Карлійчук Є., Пушкашу А..

Hormonal changes of chorion in case of   incomplete abortion (miscarriage)

тези Матер. ХІІ міжнар. конгресі студ. та молод. вчених (м. Сафія, Болгарія) Подано до друку    2
Карлійчук Є., Пушкашу А..
Опыт применения офисной гистероскопии молодых ученых и студентов

тези
ІІ международная конференция молодых ученых и студентов"Пироговские чтения" (г. Челябинск) Подано до друку    1
Бырчак И.,
Маринчина И.

Анализ факторов риска рецидива мочеполового кандидоза у беременных

тези

Материалы

XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя»

Москва, 2012 –С.  518

1

Бырчак И.В

Эндокринные взаимоотношения в динамике беременности, как критерий профилактики перинатальных осложнений стаття

Материалы ІІІ меж­дународной (Х итого­вой) научно-практи­ческой конференции молодых ученых. – Челябинск: Изд-во «Челябинская госу­дарс­твенная медицин­ская академия», 2012. – С. 189-191.

   3

Кравченко Е.В.

Маринчина И.Н.
 

 
Співробітники
кафедри за період виконання  комплексної НДР організували та провели наступні науково-практичні конференції: 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи" (2011р.)

- Науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю"Актуальні питання сучасної перинатології" (2013р.)

      Співробітники кафедри тісно співпрацюють із такими провідними науковими колективами в галузі перинатології, як кафедра перинатології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра неонатології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, НДІ медичних проблем сімї при Донецькому НМУ ім. М. Горького.на стадії наповнення...