Перелік друкованих праць студентів-гуртківців

         

Учасники VІІ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу

студентів і молодих учених BIMCO 2020 !

Рarticipants and guests of the VII International Medical and Pharmaceutical Congress of Students and Young Scientists

BIMCO 2020!

Акушерство та гінекологія

Obstetrics and gynecology

 

Flikivchuk A. V.

THE ROLE OF MYCOPLASMA AND UREAPLASMA COLONIZATION OF VAGINAL MICROBIOCINOSIS IN INFERTILE WOMEN WITH TUBAL FACTOR

Department of Obstetrics and Gynecology

(scientific advisor - Ph.D. Pecheriaha S. V.)


Ghartey A.

PREDICTORS OF PLACENTAL DYSFUNCTION IN THE CASE OF PREGNANCIES RESULTING FROM ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

(scientific advisor - Ph.D. Yurieva L.)


Karliichuk Y. M.

CLINICAL CASE OF MALDEVELOPMENT OF THE FETAL GARSTROINTESTINAL TRACT DURING PREGNANCY

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

(scientific advisor - Ph.D. Byrchak I. V.)


Kozelska O. O.

ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR RECURRENT UROGENITAL CANDIDIASIS

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

(scientific advisor - Ph.D. Byrchak I. V.)


Kozub S. O.

PECULIARITIES OF SOCIAL STATUS OF PREGNANT WOMEN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

(scientific advisor - Ph.D. Byrchak I. V.)


Mehta P.

ESTIMATION OF SEROLOGICAL MARKERS (CA-125) IN PELVIC PAIN CAUSED BY

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

(scientific advisor - Ph.D. Marynchina I.)


Ocloo J.

RISK FACTORS FOR PELVIC FLOOR DISORDERS

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

(scientific advisor - Ph.D. Yurieva L.)


Банасюкевич Н. В.

ПРЕІНДУКЦІЯ, ІНДУКЦІЯ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИ ОЧІКУВАЛЬНА ТАКТИКА

Кафедра акушерства та гінекології

(науковий керівник - к.мед.н. Бирчак І. В.)


Бобик Л. Р., Король М. М.

МІКРОБІОЦЕНОЗ ПІХВИ У ВАГІТНИХ ЗІ ЗВИЧНИМ ВИКИДНЕМ І СПОНТАННИМ АБОРТОМ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Печеряга С. В.)


Бондарчук А. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА МІОМУ МАТКИ, ПЕРЕБІГ ЯКОЇ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Бирчак І. В.)


Бондарчук А. В.

КЛІНІЧНІ І МОРФОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Юр'єва Л. М.)


Вересоцька Н. А., Вересоцька М. А.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ ПОЛІПІВ ЕНДОМЕТРІЮ В ПОСТМЕНОПАУЗІ

Кафедра акушерства та гінекології

(науковий керівник - викл. Соловей В. М.)


Гербут О. В.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ДИСТРЕСУ ПЛОДА В ПОЛОГАХ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Ясніковська С. М.)


Гілюк О. В.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЕКТОПІЧНИХ ВАГІТНОСТЯХ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - д.мед.н. Кравченко О. В.)


Дебелюк Л. Я.

ОСОБЛИВОСТІ ДИСГОРМОНАЛЬНОЇ ДИСПЛАЗІЇ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ У ЖІНОК РАННЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - д.мед.н. Кравченко О. В.)


Комар Т. В.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - д.мед.н. Кравченко О. В.)


Лаврук М. П., Фединяк Ю. М.

АСОЦІАЦІЇ СИСТЕМИ HLA. АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ В АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - викл. Соловей В. М.)


Левинська Н. І.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З РЕТРОХОРІАЛЬНИМИ

ГЕМАТОМАМИ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - викл. Соловей В. М.)


Лопачук А. В.

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ТА КЛНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ МІОМИ МАТКИ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Бирчак І. В.)


Макарова О. А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ

ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В ГІНЕКОЛОГІЇ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Бирчак І. В.)


Нікорич Д. М.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОНОТЕРАПІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - д.мед.н. Кравченко О. В.)

 

Паламарчук О. О.

СПОСІБ МІСЦЕВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ЖІНОК

РЕПРОДУКТИВНОГО ТА ПРЕКЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Гошовська А. В.)


Петрів У. М.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК З

ЕСТРОГЕНДЕФІЦИТОМ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Маринчина І. М.)

 

Прокопчук М. В.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЗАГРОЗИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - викл. Соловей В. М.)

 

Слободян Д. А., Панцюк К. А., Демчук О. В.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ФІБРОМІОМИ МАТКИ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Печеряга С. В.)

 

Сосній К. А.

КЛІНІКО-СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ

ВАГІТНОСТІ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Гошовська А. В.)

 

Стецюк М. Р., Коновалюк В. П., Теслюк А. А.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - викл. Соловей В. М.)

 

Фролова О. М.

РОЛЬ АСОЦІЙОВАНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

(науковий керівник - к.мед.н. Ясніковська С. М.)

 

 

Comments